Coronavaccinet kan snart vara här – det här gäller

Leveransen av coronavaccinet till Region Sörmland kan ske under december. Om så blir fallet kan en grupp av sörmlänningar börja vaccineras redan i början av januari. Men hur stor del av alla vacciner som kommer till Sverige som just sörmlänningarna får ta del av är ännu oklart.